Fjord1-salet:

– Rekk ikkje lovlegkontroll

Lovlegkontrollen om salet av Fjord1-aksjar til Torghatten vert ikkje handsama på fylkestinget tysdag.

23. november gjekk fylkestinget i Sogn og Fjordane med 16 mot 15 stemmer inn for å selje aksjane sine i Fjord1.  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane, har ifølgje Sogn Avis skreve eit brev til fylkestinget om at fylkesrådmann Tore Eriksen ikkje kan førebu lovlegkontroll før fylkestinget tysdag.


Fjord1-salet:

Vil vite om salet til Torghatten var lovleg

Ap, Mdg, Sv og Venstre krev lovlegheitskontroll etter at Sogn og Fjordane fylkeskommune selte aksjar i F1 Holding AS  til Torghatten.

Det får Hilmar Høl, fylkestingsrepresentant i Sogn og Fjordane for Arbeiderpartiet, til å reagere.

– Fullstendig latterleg, seier han til Sogn Avis og utdjupar:

– No fekk fylkestingsrepresentantane tre timar på seg til å gå gjennom 80 siders lesestoff før vedtaket om sal av Fjord1 skulle fattast. Lovlegheitskontrollen går på forsvarlegheit i saksbehandlinga. I ein slik samanheng blir argumentet om at fylkesrådmannen ikkje får tid til å gå gjennom eit ti siders dokument, direkte latterleg.

Hilmar Høl meiner at det er latterleg at lovlegkontrollen ikkje kan behandlast 4. desember. Arkivfoto: Jan-Petter Albertsen 

– Fylkesordføraren er innstilt på å behandla saka så raskt som mogleg og vil difor koma tilbake til når saka kan leggjast fram for fylkestinget, skriv fylkesordførar Jenny Følling i brevet til fylkestinget, ifølgje avisa.

Les leiaren: Ferjesalet ute i farleg farvatn

Gjør som fleire enn 24.000 andre - lik Sunnmørsposten på Facebook

Lovlegkontroll

Det var 4. desember at det kom krav om å gjennomføre ein kontroll om fylkeskommunens sal av aksjar til var lovleg.


– Sa nei til 150 millionar kroner meir for Fjord1

Per Sævik skal ifølgje Bergens Tidende ha bode minst 150 millioner kroner meir enn Torghatten Trafikkselskap for Fjord1. Likevel sa fylkesordførar Jenny Følling nei takk.

I brevet som er signert av Åshild Kjelsnes (Ap), Stein Malkenes (Mdg), Jakob Sandal (Sv), Gunhild Berge Stang (V), er det særleg tre spørsmål dei ønskjer å få kontrollert i lovlegheitskontrollen:
  • Om fylkestinget fekk den korrekte, fulle og heile bildet av saka og fylkestinget sitt reelle handlingsalternativ.
  • Om fylkeskommunen har fått det korrekte, fulle og heile bildet kva angår risikofaktorane ved det vedtak som blei treft.
  • Om rådgjeverane i saka er habile i høve til kommunelova og forvaltningslova.

Les fleire nyheiter her