Gruvedrift på havbotnen

– Vi snakker gull, sølv, kobber, sink

– Det er fantastisk at Kleven har fått leveranse av fartøy i forbindelse med leting etter diamanter på den afrikanske sokkelen.

Uutforsket havbunn Kartet viser svært mange områder der en kan forske på havbunnen. Blant annet gjennom hele den midt-Atlantiske ryggen. Illustrasjon: NTNU. 

Næringsliv

– De skal sannsynligvis gjøre undersøkelser av havbunnen ned til 400 meters dyp, sier førsteamanuensis Steinar L. Ellefmo ved institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU i Trondheim. (Fortsetter under illustrasjonen)