Oljekrisen:

Kan gå tomme for penger i løpet av året

Kontantene renner ut av kassen i offshore supplyrederiene. Flere står i fare for å gå tom for penger.

Opplag ILLUSTRASJONSFOTO. Olympic Shipping i Herøy har for tida fem skip i opplag. Fire av dem ligger i Breivika i Ålesund.  

Næringsliv

Det er et drama som utspiller seg i supplybransjen. Ratene stuper, rederiene sliter med en voldsom gjeld til banker og obligasjonseiere, og nå er kassene med kontanter i ferd med å gå tomme.

Følg Sunnmørsposten jobb og næringsliv på Facebook!

Sunnmørsposten har gått gjennom regnskapsrapportene rederiene hvert kvartal må levere Oslo Børs. De siste tilgjengelige rapportene er fra tredje kvartal 2015, altså ved utgangen av september i fjor. De viser at kontantbeholdningen går kraftig ned. Fortsetter nedgangen i samme tempo, risikerer flere rederi at de innen året er omme er tomme for penger.

Slik blir sunnmørs-rederier vurdert

Årsmeldinger og kvartalsrapporter forteller mye om utviklingen i de ulike offshoreselskapene. Det baserer analytikerne seg på når de skal vurdere om selskapene er noe å satse sparepengene sine på.

Olympic i trøbbel

Alle har nedgang, men verst ser det ut i Olympic Supply. Herøy-rederiet med 23 båter, 800 ansatte og fem milliarder kroner i gjeld, hadde ved utgangen av tredje kvartal i fjor 354 millioner kroner igjen i kassa i form av kontanter. Et år tidligere, ved tredje kvartal 2014, var kontantbeholdning på 886 millioner kroner. Det siste året er altså rederiet blitt tvunget til å bruke rundt 500 millioner kroner av kontantbeholdningen til å dekke løpende utgifter.

Finansdirektør John Arne Winsnes forklarer nedgangen med låneforfall og nye båter.

– Vi innfridde et obligasjonslån og tok ut to nye båter i denne perioden. Det er forklaringen på at kontantbeholdningen er gått ned, sier Winsnes.

Han vokter seg vel for å antyde hva som kommer i årsregnskapet som legges fram om noen uker.

– De fleste aktørene i denne bransjen er nok i dialog med finansieringsinstitusjonene for å gjøre endringer på avdragsprofilen, for på den måten bedre likviditeten, sier Winsnes.


Sunnmørsrederier kan skifte eiere

Verdien av offshoreflåten på Sunnmøre skrumper inn i takt med lave aksjekurser og lite inntjening. Det kan få store konsekvenser for eierstrukturen.


Alle taper

Men Herøy-rederiet er ikke aleine om å se at kassen tømmes for penger.

Rem Offshore, med Åge Remøy som daglig leder og største aksjonær, hadde ved utgangen av 2014 705 millioner kroner i kassa. Ved utgangen av september i fjor var dette redusert til 503 millioner kroner.

Island Offshore hadde ved inngangen til 2015 en kontantbeholdning på 382 millioner kroner, som så ble redusert til beskjedne 204 millioner ved utgangen av september i fjor.

Men også storrederiet Farstad Shipping blør i nedturen, som kanskje er den tøffeste rederiet med over 60 skip og 2100 ansatte har vært gjennom. Kontantbeholdningen ved inngangen til fjoråret på over to milliarder kroner, ble i løpet av de neste ni månedene redusert med 600 millioner, til 1,4 milliarder.

Havila Shipping er rederiet som ser ut til å ha kommet lengst i arbeidet med en avtale med banker og obligasjonseiere. Rederiet har på plass en avtale med bankene, men er avhengig av å få på plass 200 millioner kroner i økt egenkapital, samt komme til enighet med eierne av et obligasjonslån.

Men rederiet måtte se at kontantbeholdningen er redusert med 30 millioner fra 340 til 310 millioner kroner.

Følg Sunnmørsposten jobb og næringsliv på Facebook!

Cash is king

Analytiker i konsulentselskapet Westshore, Inger Louise Molvær, spår store endringer i offshore supply. Hun vil ikke kommentere de enkelte rederienes problemer, men fastslår at bransjen står overfor betydelige utfordringer.

– Det er enda ikke samsvar mellom tilbud og etterspørsel, selv om tallet på skip i opplag har påvirket spotprisene positivt, påpeker hun.

Men kombinasjonen av prisen på å operere en båt i mange tilfeller er høgere enn det rederiene får betalt, gjør at pengene renner ut av rederiene.

– Dette vil bli en utfordring for eierne. Akkurat nå gjelder ordtaket «cash is king», sier Molvær.