Havila:

– Ikke teknisk konkurs

Konkurs for Havila Shipping er nå et reelt alternativ, men de er ikke der ennå.
Havila Shipping

Offshorerederii grunnlagt i Herøy i 2003 av Per Sævik.

Har 28 servicefartøy i flåten.

I 2008 passerte Havila Shipping ASA en omsetning på 1,1 milliard kroner, opp fra 675 millioner i 2007. Selskapet har reposisjonert seg mot plattform- og ankerhåndteringstjenester og undervannsmarkedet.

Havila Shipping ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i januar. Aksjekapitalen på 377 millioner kroner ble satt ned til i overkant av 15 millioner kroner. Det betyr at aksjeeierne tok store tap.

Næringsliv

Det sier analytiker Ola Beinnes Fosse i DnB Markets.

Havila Shipping har kuttet rentene til kreditorer og den likvide situasjonen er svært anstrengt. Verdien av skipsflåten har også sunket betydelig i forhold til bokført verdi. Han og DnB Markets har nå nedjustert kredittverdigheten til Havila til "D", det vil si praktisk talt null.

Bakgrunn: Ikke støtte for Havila-løsning

Ikke tjent med konkurs

– Rederiet har fortsatt tid på seg til å finne en løsning. Ingen av kreditorene er tjent med en konkurs. Usikrede obligasjonseiere vil ikke få noe tilbake, sier Beinnes Fosse, som også tror at bankene må ta et tap i en eventuell konkurs.

– Hvorfor gikk ikke alle obligasjonseierne med på løsningen som rederiet hadde forhandlet seg fram til?

– De sikrede obligasjonseierne har fulgt bankene. De usikrede obligasjonseierne har ulik agenda. Noen ønsker kanskje å gjøre om gjelda til egenkapital.

- Klarer rederiet å øke egenkapitalen, slik skissen til løsning tilsier?

Vanskelig å hente kapital

– Spørsmålet er om investorer er villige til å gå inn i dette markedet, slik situasjonen har utviklet seg. Det skal mye til å kunne hente inn 147 millioner kroner i tillegg til det Per Sævik og Havila Holding kan bidra med.Etter min mening har rederiet begynt altfor seint med å snakke med sine kreditorer. De burde har startet for mer enn ett år siden, for å få avklart denne situasjonen, sier Beinnes Fosse.

Flere saker om temaet:
Bankene kan ta Havila tirsdag
Havila med nytt løsningsforslag
Alvor preger Rederiforbundet
Havila-ansatte sier nei til lønnskutt

Bruke tida

– Hvor langt er selskapet fra konkurs?

– Teknisk sett er selskapet ikke konkurs. Det har fortsatt kapital, og vil bruke tiden godt for å finne fram til en løsning, tror analytikeren fra DnB Markets.