Rederiforbundet om krisen i offshore:

Advarer mot å forsterke nedturen

– Rederiene gjør nå det de kan for å sikre videre drift og bygge bro til markedet snur.

Tøffe forhold Administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet sier at det er tøffe tider for maritime bedrifter. Han ser få lyspunkter for det kommende året.  Foto: NTB

Næringsliv

– Rederiene gjør nå det de kan for å sikre videre drift og bygge bro til markedet snur. Det er viktig at alle, både finansinstitusjoner og ulike deler av verdikjeden offshore samarbeider på en måte som gjør at man ikke forsterker den situasjonen og nedturen man står overfor.

Det sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til Sunnmørsposten. Han ønsker ikke å kommentere situasjonen i Havila Shipping spesielt, men er klar på at situasjonen er dramatisk for noen selskaper.

Opplagsnæringen oppbrukt

– Nå opplever mange rederier at en del av den finansielle opplagsnæringen deres er brukt opp. Vi må være forberedt på at det både blir reduksjoner i aktivitet og flere skip i opplag. Vi må være forberedt på at vi vil se ytterligere permitteringer og oppsigelser, og at det vil være behov i mange selskaper om reforhandlinger når det gjelder avdragsprofilen, sier Henriksen.

Kunne ikke forutse

Han understreker at offshorenæringen er syklisk, og at det nå gjelder å bygge bro inntil markedet snur igjen.

– Har situasjonen utviklet seg raskere og verre enn dere hadde forventet?

– Jeg tror det massive fallet i  offshoreaktiviteter og kollapsen i oljeprisene var det ingen som hadde forutsett. Situasjonen har kommet mye raskere og kraftigere og mot et helt annet internasjonalt bakteppe, enn noen hadde sett for seg bare halvannet til to år siden. Vi treffes av flere forhold samtidig, sier Henriksen.

Flere forhold spiller inn

Han sikter til en generell svak utvikling i verdensøkonomien.

– Vi har verdens nest største offshoreflåte og kollapsen i oljeprisene virker inn på f denne låten. I tillegg kommer  sanksjonene mot Russland som sendte alle norske og utenlandske skip ut fra russisk side i Barentshavet, og den spesielle situasjonen i Brasil med den gigantiske korrupsjonsskandalen. Den har satt ned aktiviteten kraftig. Samlet blir dette en kombinasjon av forhold sin ingen hadde sett for seg.

– Bør man lempe på restriksjonene i forhold til Russland?

– Forholdet til Russland må styres av våre myndigheter. Det er regjeringens utenrikspolitikk som regulerer dette og hvordan man forholder seg til sanksjonsregimet i EU og øvrige allierte. Vi har ingen annen oppfatning om dett  enn at vi følger norsk politikk på dette området, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.


Kaller inn styret for å avgjøre Havilas skjebne

Styret i Havila møtes om få timer for å avgjøre selskapets skjebne. 

Havila:

– Ikke teknisk konkurs

Konkurs for Havila Shipping er nå et reelt alternativ, men de er ikke der ennå.

Ikke støtte for Havila-løsning

Til tross for betydelig støtte fra obligasjonseierne ble ikke det reviderte restruktureringsforslaget støttet av 2/3 flertall av de usikrede obligasjonseierne, melder Havila i en børsmelding like før Oslo Børs åpner klokka 09.