Jobber videre med algetørking

– Problemet med råvarer fulle av vann er at de råtner. Tørking er lik konservering. Har du først fått tørka er du trygg for lagring og videre behandling, forklarer Asgeir Sæbø i Innolipid AS.

Grautneset: Tafjord kraftvarme og Møreforsking i samarbeid om bruk av overskuddsvarme til «tørkehotell» for tang og tare. På befaring på tomta i fjor: Fra v. Margrethe Emblemsvåg, og Annelise Chapman, Møreforsking sammen med markedssjef Knut Arne Tafjord i Tafjord kraftvarme.   Foto: Staale Wattø

– Etter hvert som prosjektet skrider fram kan det være at vi tar en mer aktiv rolle

Tormod Thomsen
Næringsliv

– Vi er interessert i å se på muligheter innenfor tørking av bifangst og marine råvarer for å utvikle interessante protein- og lipidforbindelser (fettstoffer), sier han.