Nye regler for norske sjøfolk

Rederiene må vente på penger fra ny ordning

Tilskuddsordningen som lar NIS-registrerte konstruksjonsskip ta oppdrag i Norge er trådt i kraft. Men rederiene må vente på pengene.

– Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å holde på maritim kompetanse i Norge, sier næringsminister Monica Mæland. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Næringsliv

Tilskuddsordningen som tok til å gjelde fra 1. mars er en oppfølging av den maritime strategien som ble lagt fram i fjor sommer, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Målet er massiv hjemflagging og flere norske ansatte.

Sunnmørsrederiene Rem Offshore, Olympic Shipping og Havila Shipping varslet i fjor hjemflagging av til sammen åtte skip som følge av endringen.


– Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å holde på maritim kompetanse i Norge. Den sikrer også at norske sjøfolk og skipsfartsnæringen har like rammevilkår som i EU, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Samtidig får konstruksjonsskip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) lov til å ta oppdrag på norsk sokkel.

– Maritim næring sysselsetter over 100.000 mennesker i Norge. Dagens endringer i reglene vil bidra til at vi fortsatt kan være en maritim stormakt, understreker næringsministeren.


Flere skip flagges hjem etter lovendring

Oslo (NTB): Flere norske rederier varsler at de vil flagge hjem sine skip som følge av at regjeringen myker opp reglene i skipsregisteret.

Regjeringen venter på at EFTAs overvåkingsorgan ESA skal godkjenne den nye tilskuddsordningen. Rederiene kan opparbeide seg rettigheter fra og med andre termin 2016, men får ikke utbetalinger før endelig godkjenning er på plass, opplyser departementet.