Misbrukt av fiskeselger

Daglig leder Sten Robert Tennfjord i Neptun Fisk AS fikk klager på fisk han ikke hadde solgt. Mattilsynet advarer nå mot useriøse fiskeselgere på Sunnmøre.

Frustrert: Sten Robert Tennfjord driver fiskebutikken Neptun Fisk på Amfi Moa. Nå opplever han mot at noen selger dårlig fisk i hans firmanavn. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. FOTO: BJØRN HALVORSEN 

Det verste er om folk tror denne fisken stammer fra oss

STEN ROBERT TENNFJORD
Næringsliv

Tennfjord forteller at han torsdag kveld ble kontaktet av en kvinne som angivelig skulle ha fått levert fersk fisk på døra fra firmaet hans. Problemet var at Tennfjord aldri hadde solgt henne fisken.

– Hun var misfornøyd med kvaliteten, og det fikk jeg høre. Heldigvis fikk vi avklart at jeg var uskyldig, sier Tennfjord.

Advarer

Etter å ha lagt ut melding på Facebook, har den daglige lederen fått flere tips og henvendelser fra folk som har fått selgeren på døra.

Tennfjord vil advare mot at noen utgir seg for å komme fra Neptun Fisk AS.

– Vi kjører ikke rundt med dørsalg. Jeg selger kun fra butikk, understreker han.

Kvinnen som klaget på kvaliteten oppsøkte butikken på Moa og tok en lengre prat om det som hadde skjedd.

– Framgangsmåten til selgeren skader firmaet mitt. Det tar lang tid å bygge opp et godt rykte, men kort tid å rive det ned. Det verste er om folk tror denne fisken stammer fra oss, sier Tennfjord.

Saka er anmeldt til politiet og Mattilsynet er varslet.

– Uholdbart

Seksjonssjef for mat hos Mattilsynet på Sunnmøre, Lennart Floyd Berge, sier enhver som omsetter næringsmiddel skal være meldt inn og registrert.

– Jeg tenker at det er svært uheldig at noen går rundt på denne måten. Hvis man i tillegg prøver å omsette i navnet til seriøse aktører er det helt uholdbart, sier Berge.

Mattilsynet har anmeldt lignende tilfeller tidligere og vunnet fram med domfellelser.

Berge sier at selgere må kunne redegjøre for hvor fisken kommer fra. Mattilsynet går nå i gang med å sjekke kjente adresser, og om de finner umerket fisk så blir den beslaglagt og i de fleste tilfeller destruert.

– Om noen frambyr næringsmiddel uten dokumentasjon på at de er meldt til oss, og uten å følge gjeldende regelverk, er fisken per definisjon ikke trygg å spise, sier Berge.

Han understreker at det finnes seriøse personer som selger fisk på dørene til folk, men de skal kunne legge fram dokumentasjon, mener seksjonssjefen.