Bingsa:

Haglet stein på asfaltfabrikk

Steiner opp mot 30 kilo haglet ned over NCCs asfaltfabrikk ved Bingsa i Ålesund torsdag etter det som tilsynelatende ser ut til å ha vært ei ukontrollert sprengning.
Næringsliv

Uhellet påførte en lagerhall og ei kontorbrakke stor skade.

– Det er ikke første gang det skjer. Vi kan ikke ha det slik, sier formannen på asfaltfabrikken, Torbjørn Græsdal til smp.no.

– Ikke dramatisk


– Det var bare litt baksprut og ingen dramatikk, sier Svein Rek, som er anleggsleder i Veidekke industri AS.

Se bilder over

Hendelsen skjedde torsdag ved 16-tida, da en underentreprenør av Veidekke skulle sprenge ut et område like sør for den store asfaltfabrikken til NCC ved Bingsa i Ålesund. Det sprutet store steiner over fv 110 og ned over anlegget til NCC. Der står store asfalttanker, flere kontorbrakker og et stort lagertelt i tillegg til flere kjøretøyer.

I lagerteltet kunne Torbjørn Gresdal telle hele 12 hull, flere av dem store flenger der store steiner hadde gått inn. To støttestag for lagerteltet er ødelagt.

Gjennom kontorbrakke

En nevestor stein hadde gått gjennom taket på ei av kontorbrakkene og havnet på en av kontorpultene.

– Det har aldri vært fare for at mennesker kunne bli skadet ved disse salvene. Det er rutine at vi blir varslet slik at vi kan gå vekk fra anlegget når det blir sprengt. Det skjedde også denne gangen. Vegdekke forsikrer seg også om at det ikke er mennesker på anlegget før salven går. Dessuten blir fylkesvegen stengt. Kontorbrakkene som ble rammet denne gangen er for tida ikke i bruk, sier Græsdal.

Kostbar sprut

Distriktssjef Arve Vange i NCC sier til Sunnmørsposten at han er glad for at alle rutiner ble fulgt under sprengningen, men det hadde vært svært kostbart om stein hadde rammet de store tankene med bindemiddel på området.

– Det er ingen fare for eksplosjon, men massen i disse tankene stivner så snart den kommer i kontakt med luft. Dersom et uhell skjer i sesongen, ville det føre til driftsstans for fabrikken i lang tid og bli kostbart, sier Vange.

– Saka oppgjort

Svein Rek i Veidekke Industri AS ser seg ferdig med saka. Han ser ingen grunn til å skape noen sensasjon ut av dette.

– Forsikringsselskapet er koblet inn, og saka blir gjort opp, sier han.

– Men skal man akseptere sprut med til dels store steiner over en naboeiendom?

- Lite skade

– NCC ligger nært sprengningsområdet, men det gjort relativt lite skade. Det går ikke an å hindre at slik skjer når vi flytter på stein. Og stein er samfunnet avhengig av, sier Rek, som forteller at det blir gjennomført slike store salver om lag en gang i måneden.

– Hva blir gjort for å hindre at slikt skjer? Dekke til?

– Slike salver går det ikke an å dekke til. Vi varsler med signal flere ganger og påser at ingen mennesker befinner seg innenfor området, sier anleggsledere i Veidekke Industri, AS, Svein Rek.