– Kan berge kompetansen

Gleder seg over utvidet permittering

– Dette er udelt positivt, sier lederen for Sjømannsforbundet, Johnny Hansen.

Beholde jobb: De nye permitteringsreglene gjør at permitterte sjøfolk kan få beholde en tilknytning til arbeidsplassen sin lenger og kanskje inntil det blir større aktivitet i offshorebransjen igjen. Det samme gjelder industrien for øvrig. Arkivfoto: André Pedersen 

Det var utrolig viktig å få dette på plass nå

Randi Walderhaug Frisvoll
Næringsliv

Regjeringen går inn for å utvide permitteringstida fra 30 til 52 uker. Bedriftenes lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dagers permittering, og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.