Usikker framtid for milliardskip

Vard har ikke gitt opp håpet om å få levere det avanserte dykkerskipet til Harkand Group. Men verftsgruppen ser seg om etter andre muligheter.

VARD Arbeidet med det avanserte dykker- og intervensjonsskipet fortsetter ved Vard Søviknes, men tempoet er skrudd betydelig ned i forhold til den opprinnelige leveringsplanen som var i 2. kvartal i år. I mellomtiden tar Vard ombygging, reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag i tillegg til utrustningsoppdragene verftsgruppa har.  Foto: Johan Behrentz

– Hovedformålet for Vard er å bygge skip og ikke drive rederi

Holger Dilling
Næringsliv

Det britiske selskapet som i 2013 bestilte skipet til rundt en milliard kroner, er i alvorlige økonomiske problemer.