Ber om innspill til kickstart for grønn skipsfart

Høyres Helge Orten ber den maritime næringa komme med innspill til hvordan ny ordning kan fungere best mulig.
Næringsliv

Tirsdag ble det kjent at Regjeringen i revidert statsbudsjett legger 65 millioner kroner på bordet som en kickstart for utvikling av grønn skipsfart.

– Formålet er å styrke satsinga på miljøvennlig teknologi innen skipsfarten, og ikke minst ferjer. Det er spesielt viktig i vårt område hvor vi står foran utlysninger av mange ferjeanbud, påpeker stortingsrepresentanten fra Midsund.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen lettet litt på sløret overfor NTB tirsdag, om hvordan ordningen er tenkt gjennomført.

Les også: Vil gi 65 millioner til grønn skipsfart

Søknadsordning

Pengene kan gå både til utvikling innen maritim næring, men tanken er at også fylkeskommuner og kommuner skal få nyte godt av dette når de utformer anbud med nye miljøkrav, for eksempel ferjer som driver på strøm, biodrivstoff eller andre alternative energikilder.

Orten forteller at det trolig blir Innovasjon Norge som vil administrere ordningen, og at bedrifter kan søke om midler. Men Høyre-representanten mener det kan være en fordel om også fylkeskommunen kan søke direkte.

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid med å finne ut konkret hvordan dette skal utformes, og vi håper næringa selv vil være aktive og komme med innspill til hvordan den kan fungere best mulig. Det er viktig at den blir brukt, påpeker Orten.

Miljø og sysselsetting

Regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre er enige om at summen skal på plass nå, som del av revidert nasjonalbudsjett.

– Dette er ett av virkemidlene som kan bidra til en grønn ferjerevolusjon. At næringa og fylkeskommunen får mer kunnskap på området kan ha stor betydning for å få ned utslippene, men det vil også ha en bra sysselsettingseffekt – spesielt for næringslivet på våre kanter, som er så maritimt retta, sier Orten.

– Men vil 65 millioner kroner monne i noen særlig grad?

– Et sted må vi begynne, og om det viser seg å være en suksess, så får vi vurdere å utvide ordningen. Samtidig er dette en ordning som kommer i tillegg til andre virkemidler, så i sum er det ganske betydelig midler som legges inn for å bidra til å styrke norsk skipsfart, svarer Orten.


Regjeringen vil gi 65 millioner til grønn skipsfart

Elektriske ferjer og annen grønn skipsfart skal kickstartes med 65 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.