Regjeringen vil gi 65 millioner til grønn skipsfart

Elektriske ferjer og annen grønn skipsfart skal kickstartes med 65 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Ola Elvestuen fra Venstre (t.v.), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, KrF-representant Rigmor Andersen Eide og klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (t.h.) på kaia utenfor Havnelageret i Oslo.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Næringsliv

– Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

Om lag 60 ferjesamband skal etter hvert legges ut på anbud. Fylkeskommunene kan få støtte til å utforme anbud med nye miljøkrav som er tilpasset ferjer som drives av strøm, biodrivstoff eller andre alternative energikilder.

– Ordningen vil bidra til at både fylkene og næringslivet får et puff, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). 

Ber om innspill til kickstart for grønn skipsfart

Høyres Helge Orten ber den maritime næringa komme med innspill til hvordan ny ordning kan fungere best mulig.


– Norske verft i front

Nøyaktig hvordan de 65 millionene skal fordeles, er foreløpig ikke klart. Men regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre er enige om at summen skal på plass nå, som del av revidert nasjonalbudsjett.

– Støtten skal blant annet gå til utvikling av ny teknologi, hvor norske verft er helt i front, sier Ola Elvestuen (V), som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Verdens første elferje er allerede i drift på strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane. Den ble bygget på et verft i Hardanger, og regjeringen håper miljøvennlig skipsteknologi vil bli et viktig satsingsområde for norsk industri.

Bein å stå på

Nye miljøkrav vil kunne presse verft og andre industribedrifter til å utvikle ny teknologi. Dermed kan norsk industri få et forsprang og et konkurransefortrinn hvis etterspørselen etter miljøvennlige skip øker internasjonalt.

– Det er viktig at verftsindustrien får flere bein å stå på. Utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi er ett av de beina, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Tidligere i år avslørte NRK at mye av biodrivstoffet som brukes i Norge, stammer fra produksjon av palmeolje, som kan ha store negative konsekvenser for miljøet.

Senere har Miljødirektoratet besluttet å skjerpe kravene. Det omstridte palmeolje-produktet blir ikke forbudt, men kravene til dokumentasjon av produksjonen, blir strengere. Helgesen sier han føler seg trygg på at bærekraftig drivstoff vil bli brukt i ferjer på strekninger hvor det satses på biodrivstoff.


Regjeringen med skattegave til bedriftene

Underskuddsbedrifter kan utsette betaling av formueskatt.