Overskot for Havyard Group

Etter eit underskot på 108 millionar kroner i fjor styrer Havyard Group mot overskot igjen, seier konsernsjefen.

Havyard 843 Ice Isbrytaren MV Normann, sjøsett frå verftet i Tyrkia, for utrustning ved Havyard-verftet i Leirvik i Sogn.  Foto: Havyard

Næringsliv

I fjor hadde Havyard Group eit driftsunderskot på minus 60 millionar kroner. Etter finansutgifter og skatt var underskotet heile 108 millionar kroner, viser rekneskapen til konsernet.

No har det snudd, seier konsernsjef Geir Johan Bakke i ei pressemelding.

Driftsresultat for konsernet vart 18,7 mill. i årets første kvartal, av ei omsetning på 460 millionar.

Les heile meldinga frå Oslo Børs her

– Etter ferdigstilling av fleire kostbare prototypeprosjekt, vesentlege kostnadskutt og omstruktureringar ser vi no at trenden er snudd, seier konsernsjef Bakke i pressemeldinga.

– Vi ser ei positiv utvikling i fleire av våre prosjekt, spesielt i forretningsområdet Havyard Ship Technology (verftet), der vi i 2015 hadde dei største utfordringane, skriv Bakke vidare.

Verftet har tre leveransar i 2016: Eitt vindmølle-support skip til Esvagt for levering i august og to isbrytarar til russiske Femco for levering i oktober.

Nye marknader

Konsernet har dei siste åra utvikla produkt og tenester for nye marknader, som vindmølle-service, fiskeri, isbrytarar og oppdrett.

– Dette viser seg å vere ei rett avgjerd sjølv om investering i nye produkt har prega resultatet dei siste to åra, då vi opplever god marknadsaktivitet i desse segmenta, skriv konsernsjefen, som forventar at den positive utviklinga held fram for 2016.


Havyard mista kontrakt verd 700 millionar kroner

Havyard Ship Technology har fått kansellert ein kontrakt om bygging av eit subseaskip til 700 millionar kroner.Firedagers arbeidsuke i Havyard

Deler av de ansatte i Havyard-konsernet går over til å jobbe bare fire dager i uka.Havyard samlar forsking og utvikling

Havyard Group samlar forskings- og utviklingsarbeidet. Kristian Steinsvik skal styre nysatsinga.Havyard sjøset to kombinerte isbrytarar og offshorefartøy

MV Normann er det andre skipet i serien, etter prototypen som vart levert i fjor haust.