70 mill. til klimavennlige ferjer

En ny støtteordning skal sette fart på den norsk utviklingen av miljøvennlig energiteknologi.

ILLUSTRASJON. Tegning av den nye miljøferja som Fiskerstrand Verft på Sunnmøre skal levere til Torghatten Trafikkselskap i 2017. Illustrasjon: Multi Maritime AS 

Næringsliv

I denne første runden skal 70 millioner kroner gå til klimavennlige ferjer og skip.

– Gjennom denne ordningen vil vi bidra til at bedriftene får mer miljøvennlig teknologi ut på markedet, og at de skaper flere grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

– Utenlandske aktører utelukkes ikke helt, men den primære verdiskapningen i denne forsknings- og utviklingsfasen skal skje i Norge, med norske aktører, sier Jan Børre Rydningen i Innovasjon Norge til Sunnmørsposten.

Målet er at både ferjer og internasjonal skipsfart skal dra nytte av programmet.

– Virkelig banebrytende

Det er Innovasjon Norge og Forskningsrådet som skal drifte prøveordningen.

– Vi er ute etter de virkelig banebrytende ideene, ikke de som bare forbedrer eksisterende teknologi. Pilot-E blir et viktig verktøy for oss i omstillingen og arbeidet med bærekraftige løsninger, sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fiskerstrand Verft søker

Rundt 70 ferjesamband med 100 ferjer skal lyses ut og settes i drift i løpet av de nærmeste årene. Mange av disse anbudene vil komme til å stille krav til reduserte klimagassutslipp. Det forventes derfor stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de nærmeste årene, skriver departementet i meldingen.

Her på Sunnmøre er Fiskerstrand verft langt framme, de kapret kontrakten om ny miljøferje for rederiet Torghatten. Ferja skal leveres neste år.

– Denne ordningen kommer vi nok heilt sikkert til å søke på det gjør vi ganske klart, sier Rolf Fiskerstrand, adm.dir. i Fiskerstrand Verft.

Rolf Fiskerstrand.  Foto: Roger Engvik

– Vi tenker i nye baner, og utvikler nå en ny energibærer, uten at jeg vil utdype det. Men vi holder på med å jobbe med noe, sier han.

Det tar tid å utvikle ny teknologi, kanskje tre til fem år, sier Fiskerstrand-direktøren, og da er slike tilskudd kjærkomment.

– Vi har en strategi å utvkle miljøtekniske løsninger, og da må vi ligge på, sier Fiskerstrand.

Prøveordning

Første utlysning for den nye ordningen, Pilot-E, åpner høsten 2016, og er et prøveprosjekt for å teste ut hvor godt ordningen fungerer i praksis, og om det skal gjøres grep for å forbedre ordningen.

Temaene for utlysningene kan variere fra år til år.

– På vegen mot lavutslippssamfunnet trenger Norge nye løsninger som kan øke verdiskapingen, bedre forsyningssikkerheten og redusere miljøbelastningen. Da er vi avhengig av at flere gode ideer blir utviklet og at de tas raskt i bruk i markedet. Det skal Pilot-E bidra til, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.