Konsernsjefen i Havfisk:

– Dette blir starten på en ny epoke

Konsernsjef Webjørn Barstad mener det er spennende at hvitfisk-næringen får ta steget inn i et stort internasjonalt sjømatkonsern.

Webjørn Barstad er konsernsjef i Havfisk ASA.  Foto: Nils Harald Ånstad

Næringsliv

– Fra Havfisk sin side så blir dette slutten på en epoke, og starten på en ny. Vi har hatt en langsiktig, sterk og industriell eier i Aker. Nå får vi en langsiktig, sterk eier i sjømatsektoren i Lerøy, sier konsernsjef Webjørn Barstad i Havfisk.

Torsdag kom nyheten om at Kjell Inge Røkkes Aker selger alle sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods og henter en fortjeneste på 1,6 milliarder kroner. Kjøper er Lerøy.

LES MER HER: Røkke selger sjømataksjer for milliarder

– Uforandret situasjon for de ansatte

Havfisk har hovedkontor i Ålesund, og Barstad mener det blir en uforandret situasjon for de rundt 380 ansatte.

– Dette blir en ny konstellasjon bestående av laks, hvitfisk, pelagisk fisk og fiskemel i Lerøy, sier Barstad.

Han mener det har vært et betydelig utviklingspotensiale i sektoren, spesielt innenfor hvitfisk.

– Dette blir første "caset" hvor hvitfisk på ordentlig blir en del av et internasjonalt sjømatselskap, med betydelig salgs- og distribusjonsnettverk, sier konsernsjefen.

Barstad tror situasjonen når det gjelder lokalisering av kontor fortsetter som i dag.

– Jeg tror det blir uforandret. Vår virksomhet i Havfisk vil i det alt vesentlige være videreført på samme måte som i dag, sier han.

– Har manglet hvitfisk

Han er utelukkende positiv til at Havfisk og Norway Seafoods blir en del av Lerøy sin sjømatvirksomhet.

– Jeg tror Havfisk og Norway Seafoods passer svært godt inn i selskapet. Lerøy har manglet hvitfisk og får det nå gjennom dette kjøpet. Nå får vi et norsk sjømatselskap som dekker alle deler av sjømatsektoren. Det har vi ikke hatt før, sier Barstad.