Olympic får utsetjing på lån

Olympic Shipping har fått til ei såkalla standstill-avtale med långivarane fram til 16. september.

FLÅTEN Olympic Shipping i Herøy jobbar med å finne langsiktig løysing, men på kort sikt har dei fått avtale om utsetjing på avdraga. 

Næringsliv

Dette melder Olympic Shipping i ei børsmelding onsdag.

Ifølgje avtalen skal det betalast renter på låna, men ikkje avdrag i tida framover til 16. september i år.

Normal drift

Selskapet med hovudkontor i Fosnavåg har 23 skip i flåten, ifølgje eiga heimeside.

Dei jobbar no for å finne ei langsiktig løysing, til fordel for alle interessentar.

I børsmeldinga blir det understreka at drifta held fram som normalt fremover, og ein er opptekne av å halde oppe høg grad av service til kundane.

Likviditeten i selskapet er stabil.

Jobbar for langsiktig løysing

Olympic Shipping er berre eitt av fleire reiarlag som er ramma av krise i bransjen og som jobbar med å finne løysingar for tida.

I arbeidet med å finne ei langsiktig løysing nyttar Olympic Shipping Fearnley Securities og EY som finansielle rådgjevarar og Wiersholm som juridisk rådgjevarar, ifølgje børsmeldinga.Olympic Shipping starta året bra

Valutasvingingar ga Olympic oppsving første kvartal. Finanskostnader tok berre seks mill av driftsoverskotet.Farstad Shipping har inngått avtale med lånegivere

Avtalen gir Farstad Shipping avdragsutsettelse på betaling av lånene fra 1. juli til 1. oktober.