Hemmeleg kjøpar kan velte kriseplanen til reiarlaget frå Herøy

Skjebneveke for Rem

Skjulte oppkjøp i Rem-obligasjonar kan vere alt frå ein venlegsinna aksjonær, til ein investor som vil blokkere kriseplanen til reiarlaget.

Avgjerande: Avgjerande dagar for reiarlaget Åge Remøy har bygd opp. Torsdag er det generalforsamling der finansieringsplanen til Rem Offshore skal opp til behandling, men først treng reiarlaget støtte frå eit fleirtal av obligasjonseigarane i dag. Planen er eit resultat av forhandlingar med bankar og store obligasjonseigarar, og skal halde reiarlaget flytande fram til 2020. Arkivfoto Staale Wattø 

Næringsliv

Handelen i Rem-obligasjonar skaut fart etter at reiarlaget la fram kriseplan 27. juni.