Denne kan du få nesten gratis

Det var hornmusikk og champagne da Farstad Shipping i 1999 fikk overlevert den flunkende nye «Far Sovereign» fra Langsten Båtbyggeri i 1999. I dag er den ikke verdt stort mer enn skrapverdien.

Dåp: Farstad shippings «Far Sovereign» døpt ved Langsten slip og båtbyggeri i Vestnes i 1999. I dag er den kostbare båten mer eller mindre null verdt. Båter over 15 år er det ingen som vil leie. Foto: Johan Behrentz 

Jeg vil ikke spekulere i om vi kan fortsette. I det store perspektivet er det ikke tvil om at ting vil forandre seg

Karl Johan Bakken
Næringsliv

Den har 25.200 hk og kan flytte det meste som flyter. Den er kun 17 år gammel og i god stand. Likevel har den kun verdi som spiker. I dag ligger den i opplag. Om den noen gang kommer i drift igjen, er uvisst.