Volstad merker oljekrisa

Morselskapet til Volstad greier seg godt, men datterselskaper merker oljekrisa.

Resultat: Volstad Maritime er morselskap til en rekke selskaper innen subsea. Christoffer Syversen er ny CEO for konsernet. 

Næringsliv

Volstad Maritime hadde første halvår et driftsresultat på 172 mill. kroner, en forbedring på knappe 1,7 mill. kroner fra i fjor.

Netto resultat etter skatt endte på 153 millioner kroner. Det inkluderer en urealisert valutagevinst på vel 110 millioner kroner. Samme periode i fjor var resultatet etter skatt på 19,9 millioner kroner.

Ny Volstad-leder: Overbevist om at markedet vil snu

– Alt tatt i betraktning vil 2016 bli et brukbart år. Spørsmålet er hvordan ei langvarig krise vil påvirke våre kunder.


Volstad Maritime eier og opererer ni subseafartøyer og er morselskap til 15 selskaper. Blant dem er Volstad Offshore og Volstad Subsea. To av selskapene har obligasjonslån, og selskapet orienterer derfor børsen om utviklingen i disse selskapene.

Ifølge halvårsrapporten hadde Volstad Offshore i første halvår en inntekt på knappe fem millioner kroner. For hele fjoråret var inntekten knappe ti millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 0,75 mill. kroner i første halvår. Ved utgangen av 2015 var det på 5,9 mill kroner. Volstad Subsea hadde første halvår et driftsresultat på 15,4 mill kroner, mens hele fjoråret endte på vel 56 mill kroner.