Batteriferjer på Sunnmøre:

Jon Aasen vil helst byggje elferjer i Norge

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) lovar at fylkeskommunen skal leggje til rette for at el-ferjer vert bygde i Norge.

Pioner: Batteriferja «Ampere» legg til i Lavik. Ladestasjonen og resten av infrastrukturen på land har vore ei av utfordringane knytt til elektrisk drift av ferjer. Men Møre og Romsdal fylkeskommune har fått støtte til prosjekt som kan løyse flokane. 

Tyrkia får ikkje berre oppdraget

Jon Aasen
Næringsliv

El-ferjene er her, og utviklinga går fort. I mai vart det vurdert som lite realistisk av fylkesrådmannen å ha heilelektriske ferjer på Hareid - Sulesund og Magerholm - Sykkylven. Men no er det fullt mogleg å ha berre fem minutt ladetid, og dermed er el-ferjer høgaktuelle likevel.