Hofseth Biocare kvitt gjelda - klar for utvidelse i Midsund

Alt ligger til rette for utvidelse av produksjonen etter at Hofseth Biocare er kvitt gjeld og har fått friske penger på plass.

Jon Olav Ødegård (t.v) i Hofseth Biocare sammen med et kinesisk filmteam i fjor høst. Selskapet gjør restråstoff fra fiskeindustrien om til ernæringsprodukter.   Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Høy gjeld har gjort det nødvendig med en betydelig kapitaltilførsel i Hofseth Biocare. Ved årsskiftet var gjelda på 160 millioner kroner og i august varslet selskapet en emisjon på minimum 165 millioner kroner.

Under en ekstraordinær generalforsamling tirsdag kom pengene på plass.

– Det er to hovedgrunner til at vi gjorde dette: Det ene er å redusere gjeld og bedre balansen. Det andre er å ha tilstrekkelig finansielle muskler til drifta framover, blant annet å fullføre utvidelsen av Midsund-fabrikken, forteller finansdirektør Jon Olav Ødegård til smp.no.

Arbeidet med å utvide produksjonsanlegget for 25 millioner kroner, startet i sommer og blir ferdig nå i høst.

Les også:
Hofseth Biocare satser i vanskelige tider

Japanere inn i Hofseth Biocare

(saken fortsetter under)

Storeier I juni kom nyheten om at gründer Roger Hofseth kjøper Fjordlaks Aqua i Ålesund sammen med en japansk partner. Nå er også japanerne med på laget i Hofseth Biocare via Alliance Seafoods, et datterselskap av Yokorei-konsernet.  Foto: Staale Wattø

(se nøkkeltall for selskapet til høyre - under om du leser på mobil)

Gjeld til aksjer

Tre rettede emisjoner ble vedtatt tirsdag.

I den første ble det bestemt at selskapet kjøper alle utestående obligasjoner utstedt i henhold til obligasjonsavtalen 26. mai 2015 for i overkant av 75 millioner kroner fra eksisterende obligasjonseiere.

Betalingen til obligasjonseierne er aksjer i aksjer i selskapet.

Selskapet utsteder i overkant av 50 millioner nye aksjer pålydende én krone til dette formålet. Aksjene tegnes til kurs 1,50 kroner per aksje, ifølge børsmeldingen.

(saken fortsetter under)

Skaper laksegigant med base i Ålesund

Med kjøpet av Fjordlaks Aqua blir Hofseth International ørretoppdrettere. Fra før er de en av de største innen videreforedling av laks.

Hofseth og japanere kjøper Fjordlaks Aqua

Fjordlaks Aqua er solgt til Hofseth International og to japanske selskap.


Nådde målet

Selskapet oppnådde målet sitt om 165 millioner ved at det ble gjennomført ytterligere to emisjoner.

En emisjon på omtrent 40 millioner aksjer mot storeier Roger Hofseth og selskapets nye japanske partner Alliance Seafood, og en emisjon på i overkant av 20 millioner aksjer mot kreditorer.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no