Havila-kreditorer vil ha en annen løsning

Obligasjonseiere legger nytt forslag til løsning på bordet som kan skaffe långiverne kontroll over Herøy-rederiet.

Havila Shipping sitt hovudkontor, også kalla «Diamanten».  Foto: Staale Wattø

Havila Shipping
  • Offshorerederi grunnlagt i Herøy i 2003 av Per Sævik.
  • Rederiet har om lag 5,5 milliardar i gjeld, og vil bli kvitt om lag en tre del - 1,6 milliarder - om kriseplanen får gjennomslag.
  • Havila har 26 skip i flåten, men vil som et ledd i kriseplanen forsøke å selge unna sju fartøy.
  • Før oljenedturen hadde rederiet rundt 800 ansatte, men er november 2016 nede i om lag 600 ansatte.
Næringsliv

Et mindretall blant långiverne til ett av obligasjonslånene til Havila er ikke fornøyd med kriseplanen rederiet la fram onsdag.

Torsdag kom de med et alternativt forslag til løsning for Havila, og truer med å ta kontroll over selskapet.

Analytiker: – Tror ikke det er Røkke (krever abonnement)

Havila nekter

I en børsmelding fra Herøy-rederiet torsdag går det fram at långiverne har kalt inn til obligasjonseiermøte 24. november - dagen etter Havila selv har kalt inn til et møte hvor det skal tas stilling til rederiets forslag.

Havila sier i børsmeldingen at forslaget ikke kan regne med støtte, verken fra rederiet eller bankene deres, og viser at det ikke er lagt frisk egenkapital på bordet.

Kan blokkere redningsplan

Havila Shipping la onsdag fram en plan for hvordan de skal sikre drift av selskapet til slutten av 2020. Rederiet er avhengig av støtte fra to tredeler av obligasjonseierne for å få grønt lyst til å gjennomføre planen.

I innkallingen obligasjonseierne har sendt ut onsdag, opplyses det at de har støtte fra med enn en tredel av långiverne, som vil stemme mot kriseplanen. Havila mangler dermed per i dag tilstrekkelig støtte for planen som skal berge rederiet.

(saken fortsetter under)


Havila-sjefen: Arbeidet med å sikre framtida er ikkje over enno

Havila-direktør Njål Sævik legg ikkje skjul på at arbeidet med å sikra framtida for det familieeigde reiarlaget, ikkje er over enno.

Havila Shipping legger fram kriseplan

Havila Shipping legger fram refinansieringsplan. Nå trenger de støtte fra obligasjonseierne.


Vil ha majoritet

I innkallingen går det fram at obligasjonseierne ønsker at gjelda i sin helhet omgjøres til aksjer i rederiet, mens forslaget til Havila gikk ut på at de fikk 15 prosent pluss tegningsretter på nye aksjer. 

Kreditorene påpeker at de i utgangspunktet støtter løsningen som er lagt fram for rederiets bankgjeld.

Gruppen opplyser at om det ikke ligger en avtale med rederiet og bankene deres på bordet innen 1. desember, så vil de gjøre om 40 millioner av den usikrede gjelda til aksjer i selskapet til en kurs som gjør at de vil kontrollere to tredeler av Havila-aksjene.

Analytiker: – Tror ikke det er Røkke (krever abonnement)

Forhandlinger siden i vinter

Havila-sjef Njål Sævik påpekte onsdag overfor smp.no at de hadde en jobb å gjøre med å overbevise flertallet om å gå for deres forslag.

Rederiet har helt siden i vinter vært i forhandlinger med ti banker og långiverne i tre obligasjonslån om å få på plass en langsiktig løsning på gjeldsproblemene.