Mangel på oljeinvesteringer kan gi nytt prissjokk

Den lave interessen for å investere i nye oljeprosjekter kan føre til et prishopp på olje om få år, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Oljetanker i Cushing i den amerikanske delstaten Oklahoma. Foto: Nick Oxford / Reuters / NTB scanpix 

Næringsliv

– Vi anslår at godkjenningen av nye prosjekter forblir lav for tredje år på rad i 2017. Da vil det bli stadig mindre sannsynlig med en balanse mellom etterspørsel og tilbud på begynnelsen av 2020-tallet såfremt det ikke kommer et nytt oppsving i bransjen, skriver IEA i sin årsrapport om verdens energisituasjon.

De siste to årene har oljemarkedet slitt med overproduksjon, noe som har fått oljeprisen til å synke fra 100 dollar fatet i midten av 2014 til 30 dollar fatet i begynnelsen av 2016.

Siden da har prisen gått noe opp igjen. Utviklingen har likevel fått mange oljeselskaper til å droppe nyinvesteringer.

Milliarder i kutt

I 2014 ble det investert for 780 milliarder dollar. Året etter sank beløpet med 200 milliarder dollar, og i år er det ventet en reduksjon på ytterligere 140 milliarder dollar.

Det tar mellom tre og seks år å få i gang produksjon på nye konvensjonelle oljefelt, noe som betyr at det om få år vil være en betydelig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, ifølge IEA.

Energibyrået mener det trengs investeringer for om lag 700 milliarder dollar per år, og at oljeprisen i 2020 bør være på 80 dollar fatet for å sikre et balansert marked

Kutt i klimautslipp

Oljekartellet OPEC kom med en lignende advarsel i forrige uke.

– Mens oljemarkedet den siste tiden har vært preget av overproduksjon, er det svært viktig at industrien sikrer at ikke mangel på investeringer i dag fører til for lite forsyninger i framtiden, heter det i OPECs rapport om langsiktige markedstendenser.

Både IEA og OPEC mener at etterspørselen etter olje vil fortsette å vokse fram til 2040. Men energibyrået mener veksten blir liten hvis verdens land oppfyller sine forpliktelser i klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i fjor.

Bruken av naturgass vil imidlertid øke kraftig hvis forurensende kullkraftverk legges ned og erstattes av gasskraftverk.

Hvis landene gjør et reelt forsøk på å nå målet om å unngå global oppvarming på mer enn 2 grader, må de gjøre mer enn de har lovet i Parisavtalen. I så fall vil oljeetterspørselen synke, ifølge IEA.

En omfattende internasjonal innsats for å kutte klimautslippene vil ha store konsekvenser for de framtidige inntektene til selskaper og land som selger kull, olje og gass, fastslår byrået. (©NTB)