Aukar til 20 prosent eigardel:

Garaventa inn med nye 25,7 mill i Hoven Loen

Garaventa AG, leverandøren av pendelbana på Hoven Loen-prosjektet, gjekk måndag kveld inn med ytterlegare 25,7 millionar kroner i selskapet. Det skjedde under ei ekstraordinær generalforsamling i Hoven Loen, der dei aller fleste av aksjonærane var til stades.
Næringsliv

Garaventa sin totale aksjekapital i Hoven Loen AS vart dermed auka til 29 millionar kroner, som utgjer ca 20 prosent eigardel.