Farstad får mer tid av kreditorer

Får ny frist ut januar neste år.

På toppen Adm.dir. Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.  Foto: Morten Hjertø

Næringsliv

Farstad har fått nok en avtale med kreditorene som gir rederiet mer tid til å komme i havn med en bærekraftig plan for økonomien.

I en børsmelding tirsdag opplyser Farstad Shipping at de denne gangen har fått gjennomslag for en formell «standstill»-avtale, som innebærer at selskapet slipper å betale renter og avdrag.

Ålesund-rederiet har inngått ulike avtaler om gjeldslettelser, mens de jobber med å komme fram til en løsning for å refinansiere selskapet.

Farstad har hatt en såkalt «uforpliktende intensjonsavtale» med Siem Industries, som blant annet hadde som mål at Siem overtok kontroll i selskapet mot en garanti på én milliard i ny kapital.

Bakgrunn: Siem inn i Farstad Shipping

Rett før jul ble det klart at partene ikke kom endelig i havn med en løsning på denne planen.  Farstad og Siem fortsetter likevel samtalene inntil videre, samtidig som de ikke ønsker å kommentere saken utover børsmeldingene.


Fra mørkt til bekmørkt for supply

Rundt 90 av 133 skip på Sunnmøre kan stå uten jobb neste år

2017 blir verre enn 2016 for supplyrederiene hevder flere eksperter. Det ser ut som de får rett.

 

Farstad Shipping inn i oppdrett

Oppdrettsanlegg basert på offshore-teknologi åpner seg som et nytt marked for Farstad Shipping.

Farstad Shipping:

Farstad-familien nær utradert om Siem får kontroll

Farstad-familien blir nær utradert fra familieselskapet dersom planen til Kristian Siem går gjennom. Det til tross for at familieselskapet er gitt spesialbehandling i den framlagte skissen.