Remøy selde Solstad-aksjer for fem mill.

Herøy-reiar Åge Remøy fekk ikkje stor avsetning på sal av A-aksjar i Solstad Offshore.

Åge Remøy i Shippingklubben Ålesund.  Foto: Stig Vågnes

Næringsliv

Tidleg tysdag melder selskapet i ei børsmelding at Remøy-selskap har selt dryge 450.000 aksjar til ein verdi av drygt fem millionar kroner. Salet var del av avtalen Remøy tilbudde minoritetsaksjonærar, etter at børsen meinte dei var blitt dårleg behandla i Rem-Solstad-fusjonen.

Åge Remøy var den einaste som fekk tilbod om a-aksjar, og Oslo børs ga Rem Offshore ei bot på nær ein halv million kroner, for å ha forskjellsbehandla aksjonærane.

Bota blei seinare sett ned til kring 330. 000 kroner etter at Remøy sa seg villig til å selje A-aksjar.

(saken fortsetter under)

Rem-salget gjennomført

Salget av Rem til Solstad Offshore er nå formelt gjennomført.

 

Rem slipper med lavere bot fra børsen

Oslo børs har kuttet bota som ble ilagt Rem Offshore for å ha forskjellsbehandlet aksjonærene.

Åge Remøy tilbyr Solstad-aksjer til Rem-aksjonærer

Vil gjøre opp for forskjellsbehandlingen av småaksjonærene i Rem Offshore.

Etter salet har Åge Remøy kring 14 prosent av aksjekapitalen og nær 9 prosent av stemmene i Solstad Offshore.