Skipsteknisk i Ålesund

Tegner tråler til Grønland

Skipsteknisk As i Ålesund har fått oppdraget med å tegne en ny tråler til et grønlandsk rederi.

Tråler Skipsteknisk AS i Ålesund har utviklet en ny tråler for rederiet Niisa Trawl Aps, hjemmehørende i Nuuk på Grønland.  Foto: Skipsteknisk

Næringsliv

-Dette er et resultat av et langvarig godt samarbeid med den grønlandske rederen, sier salgssjef for fiskebåt, Inge Bertil Straume i Skipsteknisk, til smp.no.

Bygges i Spania

Tråleren skal bygges i Spania, men Skipsteknisk har fått gjennomslag hos rederiet Niisa Trawl Aps, hjemmehørende i Nuuk på Grønland om å plassere mye utstyr fra Norge og Sunnmøre i den.  Nybygget er av ST-118 design, et spesialtilpasset design til operasjon i isbelagte farvann rundt Grønland.

-Som uavhengig skipskonsulent opplever vi stor tillit blant våre kunder. Da velger vi utstyr uavhengig av eventuelle skjulte agendaer, mener Straume.


Skipsteknisk designer ny autolinebåt til Seir AS

Rederiet Seir AS på Grytastranda i Haram offentliggjør skipsbyggekontrakt på ny linebåt.


"Regina C"

Båten som nå skal bygges skal bære navnet «Regina C», og er den tredje i rekken av Skipsteknisk-designede fabrikktrålere som bærer dette navnet.  Båten får en lengde på 80 m og en bredde på 17 m.  Den skal bygges med DNV GL klasse og høyeste baltiske isklasse.  Bemanningen vil være på 32 mann og alle vil bo i en- og tomanns lugarer i en innredning av  svært høy standard.  Det er også lagt stor vekt på sikkerhet under alle arbeidsoperasjoner om bord, enten det er på dekk eller i fabrikk og lasterom.  Båten vil i hovedsak drive rekefiske, men det er tatt høyde for alternativer, heter det i en pressemelding fra Skipsteknisk.


Ny tråler med Ålesund-design ut i fiske

Splitter ny tråler på sjøen.


Energigjennvinning

Under utviklingen av båten er det også lagt svært stor vekt på energigjenvinning og minimering av utslipp av miljøgifter til luft og vann. 

For Skipsteknisk AS er dette en viktig kontrakt i en periode der bransjen ellers lider under lav aktivitet innen offshore.  Fiskeri har imidlertid alltid vært en hovedsatsning for selskapet, og er det segmentet som nå i lag med oppdrag innen havforskning fortsatt sikrer selskapet full aktivitet.  Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang og vil pågå utover hele 2017.

Bred erfaring

 

Kontrakt på bygging av båten er inngått med Metaships & Docks SA i Spania, et verft som  innehar en svært god og bred erfaring på bygging av spesialskip innen fiskeri og offshore, heter det i pressemeldingen.

«Regina C» skal etter planen leveres i august 2018.