Næringsliv:

Færre i Møre og Romsdal gikk konkurs i 2016

Mens tallet på konkurser gikk opp i landet totalt sett i 2016, så var det en betydelig nedgang i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel er høyest representert på lista over konkurser i 2016, med 25 prosent hver. 

Næringsliv

Det ble åpnet 4.544 konkurser her i landet i 2016, en oppgang på 1,8 prosent fra året før. Men i fjerde kvartal falt antallet konkurser med 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015.

Sjekk årets første konkurser i Møre og Romsdal her (ekstern lenke)

Størst nedgang i Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal hadde i 2016 193 konkurser, det er 26 færre enn året før, en prosentvis nedgang på 11,9 prosent. Målt i prosent hadde Sogn og Fjordane landets største nedgang. Der var det 42 konkurser i fjor, 27 færre (nedgang på 39,1 prosent) enn året før.


«Cuba» på Fjelltun er konkurs

Siden 1954 har det blitt drevet dagligvarehandel på Fjelltun, men nå er det slutt.

Den største økningen i konkurstallene i fjor hadde Hordaland, Aust-Agder og Rogaland. Her ble det registrert henholdsvis 28, 22 og 19 prosent flere konkurser enn året før, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram mandag.

SSB-tallene viser at 2013 var ett toppår i tallet på konkurser i Møre og Romsdal siste tiåret. 2016 var for fylket omtrent på gjennomsnittet siste tiår. Grafikken under viser tallet på konkurser i Møre og Romsdal siden 2006.


 

Mest i byggebransjen og varehandel


Havila berget - har støtte fra alle långiverne

Herøy-rederiet unngår konkurs - Sævik-familien beholder kontrollen.

Sju av ti konkurser, i alt 3.308, var konkurser i bedrifter. De fleste av disse var innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, med 25 prosent hver. Resten av konkursene var enkeltpersonforetak og personlige konkurser.