Hovedtillitsvalgt:

– Positivt med løsning for refinansiering

Tidlig mandag morgen ble det gjort kjent at en ny kriseplan gir Kjell Inge Røkke og John Fredriksen kontroll over Farstad Shipping.

Kim L. Velve er hovedtillitsvalgt i Farstad Shipping og representerer Norsk Sjømannsforbund.  Foto: Privat

Næringsliv

Målet på sikt er å danne et stort rederi - Solstad Farstad - ved å slå sammen Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply.


– Sunnmøre blir en filial

Grytten frykter arbeidsplasser forsvinner i Ålesund

Ola Grytten frykter at Sunnmøre blir en filial underlagt storkapitalen. At den maritime klyngen er i ferd med å rakne og at det blir uhyre vanskelig for de gjenværende offshorerederiene.

Kim L. Velve er hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Farstad Shipping. Han mener det er positivt at rederiet nå har kommet fram til en løsning for framtiden.

– Det at det er kommet en refinansieringsløsning ser jeg som positivt, og det har vært mange runder for ledelsen med forhandlinger, uttaler Velve til smp.no.

Klev er selv på reise, og har derfor ikke snakket med medlemmene han representerer. Derfor vil han ikke uttale seg om hvordan de ansatte i rederiet reagerer på nyheten.

Godt samarbeid

Framover blir det hyppig møtevirksomhet for de tillitsvalgte i rederiene.


Farstad: Jubel tross tap hos obligasjonseierne

Obligasjonseierne i Farstad sine to lån taper rundt én milliard kroner på lånene

– Vi vil selvfølgelig ha en del møter med ledelsen framover. Vi tillitsvalgte har også våre forbund som hjelper oss gjennom prosessen. Samarbeidet med ledelsen gjennom møtene vi har hatt. Samme er det inn til forbundet. Det er et godt samarbeid og vi får den hjelp og støtte vi som tillitsvalgte trenger i slike prosesser, sier Velve.

Han forteller at det er god kommunikasjon mellom tillitsvalgtutvalget, ledelsen i rederiet og Sjømannsforbundet.