Nyskaperprisen:

Årets nyskaper foredler 100 prosent av fisken om bord

Bedriften Nordic Wildfish ble kåret til Årets nyskaper 2016 i nordvest.

Tore Roaldsnes, leder for Nordic Wildfish, mottok prisen fra Hanna Relling Berg, redaktør i Sunnmørsposten.  Foto: Nils Harald Ånstad

Kjell Johnsen (t.v.) og Erlend Otlo I Nordic Wildfish bløggar sei om bord på «Molnes».  Foto: Anders Bjørnerem/"Molnes"

Næringsliv

Prisen ble delt ut på konferansen om en Grønn framtid i Møre og Romsdal mandag kveld. Konferansen er et samarbeid mellom Ålesund Kunnskapspark, Næringsforeninga og NHO.

Fem kandidater var nominert til prisen - alle har blitt presentert i Sunnmørsposten i forkant av utdelingen. Les mer om de andre nominerte nederst i saka.


Nordic Wildfish

– Har revolusjonert kvaliteten på fisken

Teknologien er ny, visjonane er store, men først og fremst handlar det om noko så enkelt som å ta vare på det havet gir.


Miljø- og klimautfordringer

Det var bedriften Nordic Wildfish fra Valderøy som stakk av med seieren.

– Bedriften har tatt fatt i en av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag, nemlig å ivareta verdens ressursgrunnlag. De er nyskapende ved at de har vist evne til å videreutvikle en virksomhet som er basert på gammel teknologi og lange tradisjoner, inn i et marked med store krav til ressurs- og miljøbesparing, leste Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, opp fra juryens begrunnelse da hun delte ut prisen.

Selskapet har redusert bruken av energi og ressurser.

– Ressurseffektivitet er oppnådd gjennom helhetlig utnyttelse av råstoffet og en energibesparende fryseteknikk. I tillegg til bedre teknologi for å lande fisken levende om bord i fartøyet, er det satset på prosessteknologi for å utnytte restråstoff til andre fiskeprotein. Dette betyr at 100 % av de oppfiskede ressursene blir foredlet om bord, sa Relling Berg.

Årets nyskaper i Nordvest

Sunnmørspostens lesere har lansert forslag til kandidater til Nyskaperprisen i Nordvest, og blant forslagene har vi plukket ut fem finalister. Disse fem ble presentert i Sunnmørsposten.

Vinneren ble kåret av en jury og prisen ble delt ut på NHO Møre og Romsdals årskonferanse.


Fem nominerte

Fem kandidater er nominert til prisen som alle har vært presentert i Sunnmørsposten forrige uke:

  • Fiskertrand Verft
  • Nordic Wildfish
  • Reknes AS
  • Scana Volda
  • Optimar AS

Under kan du lese reportasjene :


Nominert til nyskaperprisen:

Drømmer om ren ferje på verdensarvfjorden

– Ei hydrogenferje på verdensarvfjorden mellom Hellesylt og Geiranger. Drevet fram av hydrogen uten annet utslipp enn vann.For Optimar har fusjonen med Peder Stette AS og SeaSide AS vært en suksess – og blant annet resultert i et effektivt avlusingssystem:

Har allerede solgt 24 avlusingsanlegg

Ifølge en fersk rapport er avlusingssystemet fra Optimar nesten 100 prosent effektiv mot bevegelig lakselus. Bedriften har allerede solgt 24 anlegg.Kjernepersonell ved Scana Volda ligg tolmodig på vêret og ventar på gjennombrotet – for dobbel propell som går kvar sin veg

Kontraroterande propell sparer miljøet

– Teknikken er inga ny oppfinning, men utviklinga av kombinasjonen propell og elmotor gjer dette unikt i miljøsamanheng.Reknes As i Sula pionerar på god registrering og dokumentasjon av alle typar avfall

Syner oss at gråstein kan bli til gull

– Å kassere fullt brukbare FM-radioar i hundremillionklassen, er ein miljøskandale. Innføringa av DAB skulle blitt gjort på ein meir smidig måte, meiner Karl-Inge Reknes.Nordic Wildfish

– Har revolusjonert kvaliteten på fisken

Teknologien er ny, visjonane er store, men først og fremst handlar det om noko så enkelt som å ta vare på det havet gir.