Svakere for Ekornes i siste kvartal

Ekornes leverer svakere resultat i siste kvartal i fjor, men inntektene for året sett under ett er om lag på samme nivå som året før.

Innovasjon Ekornes har hatt effejt av kostnadsprogrammet sitt, noe som viser igjen i økning i driftsresultatet. Arkiv  Foto: Terje Engås

Næringsliv

Driftsinntektene for Ekornes-konsernet i fjerde kvartal  2016 var på 752,6 millioner, noe som er 4,4 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2015.

For året 2016 samlet endte inntektene på 3 143,4 millioner kroner. Dette er om lag samme nivå som i 2015, skriver konsernet i en børsmelding torsdag morgen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Olav Holst-Dyrnes er konsernsjef i Ekornes  Foto: Terje Engås

 

- I det store bildet var omsetningen stabil både i fjerde kvartal og for året som helhet. Kvartalet markerte en milepæl i kostnadsprogrammet som ble annonsert høsten 2015, hvor formålet var å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til Ekornes-konsernet, uttaler konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Gir ros til ansatte

Holst-Dyrnes trekker fram at de ansatte har gjort en stor innsats i gjennomføringen av kostnadsprogrammet, noe som vises igjen i økningen i driftsresultatet. Dette gir oss nødvendig handlefrihet for å kunne gi vekstfremmende tiltak mer oppmerksomhet.

-Innovasjon, produktutvikling og distribusjonsutvikling blir avgjørende områder for oss fremover for å styrke vår markedsposisjon og skape vekst, sier Holst-Dyrnes.

I børsmeldingen går det også fram at styret foreslår å utbetale et ordinært utbytte på NOK 6,00 per aksje for 2016.

Nedgang i Stressless

Nedgangen i inntekter i 4. kvartal skyldes blant annet redusert omsetning i Stressless®-segmentet i markedene UK  og Sør-Europa.

For året samlet endte det justerte driftsresultatet på 441,1 millioner kroner, en økning fra 370,4 millioner i 2015. 

Dette gir en justert driftsmargin for året på 13,8 prosent mot 11,7 prosent i 2015. 

Marginforbedringen kan i hovedsak tilskrives en underliggende bedring i IMG og Stressless, blant annet drevet av bedret salgsmiks. I tillegg har det pågående kostnadsprogrammet begynt å gi positive effekter.

Resultat før skatt endte på 42,5 millioner kroner i kvartalet, ned fra 60,3 millioner i fjerde kvartal 2015. 

Resultat per aksje i perioden endte 1,45 kroner, opp fra 0,83 kroner i samme kvartal året før. For helåret 2016 var resultatet per aksje 8,70 kroner mot 5,00 kroner i 2015.Ekornes:

Svakere Stressless-salg - men økt effektivitet

Lavere Stressless-salg, men konsernet har økt lønnsomheten etter kutt.Ekornes legger ned sofafabrikken på Hareid

Ekornes har besluttet å samle dagens to Stressless-sofafabrikker i Sykkylven, skriver konsernet i en børsmelding. 70 ansatte blir berørt.