Sunnmørsopprør mot Giek-topp

Remøy i møte med Mæland

Herøy-reder Stig Remøy hadde før jul et hemmelig møte med næringsminister Monica Mæland om Giek-sjef Wenche Nistad. Nå løfter Frps Oskar Grimstad saka til politisk nivå.

Reagerer Herøy-reder Stig Remøy var i desember i fjor i et hemmelig møte med næringsministrer Monica Mæland der Gieks rolle under refinansieringen av offshore supply rederiene var tema. 

Næringsliv

Grimstad krever en avklaring fra Mæland om Giek-sjef Wenche Nistad rolle i refinansieringen av offshore supply rederiene.