Fjoråret ble verre enn ventet for rederiene

Langt flere ansatte enn forventet mistet jobbene sine i norske rederier i fjor. 57 flere skip er lagt i opplag i løpet av det siste året.

Sturla Henriksen i Norsk Rederiforbund under overrekkelsen av fjorårets rapport til statsminister Erna Solberg.   Foto: NTB Scanpix

Næringsliv

Det kommer fram i den årlige konjunkturrapporten fra rederiforbundet som næringsministeren fikk overlevert mandag formiddag.

Funnene i rapporten viser at krisen på ingen måte er over.

– Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremtiden. Historien om havet er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund, i en kommentar til forbundets egen hjemmeside.

7.000 færre ansatte

Medlemmene til Norsk Rederiforbund ventet at 4.000-4.500 ansatte ville bli permittert eller oppsagt i løpet av 2016. Resultatene viser at det i 2016 ble permittert eller oppsagt så mange som 8.300 ansatte i rederiene.

Samtidig ble 1.200 nye personer ansatt, noe som innebærer at den reelle nedgangen i antall ansatte er på rundt 7.000.

Langt de fleste – 85 prosent – er blitt oppsagt, og nedbemanningen kommer på toppen av 7.300 ansatte som forsvant ut dørene i 2015.

For 2017 svarer rederiene at de tror den samlede sysselsettingen i år vil holde seg stabil.

16 prosent lavere inntekter

På inntektssida mener rederiene at også 2017 blir et krevende år, men at inntektene ikke vil falle like mye som i 2016 – da nedgangen var på 16 prosent. Det utgjorde en nedgang på 45 milliarder - til 234 milliarder i omsetning.

For 2017 venter rederiene at inntektene vil synke med ti prosent.

I konjunkturrapporten for 2016 anslo rederiene at nedgangen ville bli på tre prosent. Offshoreservice og -entreprenør-rederiene bidrar mest til nedgangen, og i sistnevnte segment sank inntektene med hele 28 prosent.

Olje gir størst nedgang

Inntektene fra olje- og gassmarkedet gir det største utslaget, og siden oljeprisfallet startet i 2014 er inntektene blitt halvert, og rederiene regner med ytterligere nedgang i år.

– Dersom rederienes egne prognoser for 2017 slår til, vil inntektene fra olje- og gassektoren for første gang på mange år utgjøre mindre enn halvparten av norske rederiers samlede inntekter, heter det i en oppsummering av hovedfunnene.

Det er heller ingen store forventninger til resultatene for 2017, og halvparten anslår de blir dårligere enn for 2016. En tredel av rederiene tror likevel på bedre lønnsomhet i år.

Venter stabil opplagssituasjon

Per februar i år hadde rederiforbundets medlemmer 158 skip og 25 rigger i opplag. Det er en økning på 57 skip og ni rigger siden februar 2016.

I offshore serviceflåten er hvert 4. skip i opplag, og det er ikke ventet store endringer i løpet av året.

Tilgangen til kapital er fortsatt krevende og fem av ti rederier vurderer tilgangen på kapital som stram eller meget stram i dagens marked.

For rederiene i offshoreservice er forholdene mer utfordrende, og åtte av ti rederier i segmentet opplever at kapitaltilgangen er stram.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)