Hjartestans og kreft fekk Jets-sjefen på nye tankar

Konsernsjef Jan Tore Leikanger går over i ny rolle som forretningsutviklar i Jets Vacuum.

Vart takka Konsersjef Jan Tore Leikanger (t.h.) fekk rosande ord frå styreleiar Anders Almestad då avgjersla vart gjort kjent måndag.   Foto: Jets

Næringsliv

Det går fram av ei pressemelding frå Hareids-bedrifta.

Leikanger fortel ope om bakgrunnen for avgjersla, som har modna over tid. Første gong tankane om å gi seg som konsernsjef kom, var då han fekk dramatisk hjartestans for nokre år sidan.

Etter at han også fekk ei kreftsjukdom, fekk desse tankane større plass. Sjølv om begge deler gjekk bra, kjente konsernleiaren på at prioriteringane endra seg og at han ville nytte meir av tida med familien og senke tempoet i kvardagen.

– Eg har hatt lyst å bruke meir tid på meg sjølv og omprioritere litt for å redusere risikoen for framtidige helseplager, seier han i ein kommentar. 

På leiarjakt

Aksjonærar og tilsette fekk beskjeden måndag om at Leikanger går over i ei nyoppretta stilling som forretningsutviklar når ny konsernleiar er på plass.

Leikanger har hatt leiarstillingar i bedrifta i 17 år og styreleiar Anders Almestad takkar han for innsatsen, og peiker på at styret no kan gjere ein grundig jobb med å finne ein arvtakar med Leikanger i sjefsstolen inntil vidare.

Hurtigruten skal ha 800 toalett frå Sunnmøre

Jets Vacuum på Hareid er mellom lokale leverandørar som har kapra jobb på dei to ekspedisjonsskipa Hurtigruten skal byggje ved Kleven.  

 

Kommer Norges beste design fra Nordvestlandet?

Sunnmøre godt representert i designkåring

Det er mange bidrag fra Nordvestlandet i kåringen av Norges beste design. Har du en lokal favoritt, eller går din stemme til noen andre?


Stor vekst

Jets Vaccum har vekse mykje dei siste åra og har i dag kring 150 tilsette. Etter fleire år med ein omsetnad på kring 300 millionar kroner, viser rekneskapen for 2015 inntekter på heile 397 millionar kroner.  

Bedrifta har ikkje hatt underskott på drifta og resultatet i åra frå 2010 til 2015, har vore på 138 millionar kroner før skatt. Samstundes har dei ein eigenkapital på nær 150 millionar (sjå nøkkeltal for bedrifta til høgre – under om du les på mobil, journ. anm.)