Fjordlaks Aqua firedoblar produksjonen:

Satsar stort på smoltproduksjon i Tafjord

Dei nye eigarane av Fjordlaks Aqua satsar mellom 170 og 200 millionar kroner på eit nytt smoltanlegg i Tafjord.

SMOLT Fjordlaks Aqua har planar om å produsere fire millionar smolt ved det nye anlegget i Tafjord som står ferdig neste år. ILLUSTRASJONSFOTO: Knut Arne Aarset 

Næringsliv

– Vi har planar om å produsere om lag fire millionar smolt i året.