Spår kraftig prisfall på laks

Betydelige mengder laks i spotmarkedet vil sende lakseprisen kraftig ned, mener analytiker Marius Gaard i Swedbank.

Lakseprisene skal kraftig ned, mener sjømatanalytiker Marius Gaard i Swedbank. 

Næringsliv

Torsdag meldte Marine Harvest om svært gode resultat for første kvartal.

Men snart skal lakseprisen kraftig ned, sier sjømatanalytiker Marius Gaard i Swedbank til Dagens Næringsliv.

Til nå i år har prisen ved eksport av laks vært rundt 65 kroner kiloen.

– Laksen selges enten i spotmarkedet eller på lengre kontrakter. 2016 ble et stramt år fordi volumet ble mye mindre enn man opprinnelig trodde på grunn av sykdom, krav om utslakting, problemer i Chile med mer. Da ble volumet i spotmarkedet redusert, og når det er for lite fisk i spotmarkedet, går prisen opp. Nå er situasjonen i ferd med å bli helt omvendt. Det kommer betydelig større volumer ut i spotmarkedet enn i fjor både fra Norge og fra andre land. Da blir det fort for mye fisk i markedet, sier sjømatanalytiker Marius Gaard i Swedbank til avisen.