Grønt lys for gigantfusjonen Solstad Farstad

Konkurransetilsynet ser ingen grunn til å stanse sammenslåing av tre offshorerederier.

Fikk ja Styreleder Sverre Andreas Farstad (t.v.) fikk ja til fusjonen både fra aksjonærene og konkurransemyndighetene.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

Farstad Shipping vedtok fusjon – offshorerederiet er historie

I løpet av drøyt ti minutter ble fusjonen som gjør Farstad Shipping til en del av Solstad Farstad, vedtatt under en ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag ble det klart at de tre rederiene Farstad Shipping, Deep Sea Supply og Solstad Offshore slår seg sammen til det som blir Norges desidert største.

I en børsmelding opplyser selskapene at konkurransemyndighetene både i Norge og Brasil har godkjent fusjonen. Sammenslåingen trår i kraft rundt 9. juni.

– Vi har vurdert om fusjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse. Det finner vi ikke at den gjør, sier fungerende avdelingsdirektør Eivind Campbell Lillesveen i Konkurransetilsynet til nettstedet Sysla.

Ålesund-rederiet Farstad vedtok fusjonsplanen på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag, og holdt etterpå det som ble selskapets siste ordinære generalforsamling.

Styreleder Sverre Andreas Farstad sa til Sunnmørsposten etterpå at det viktigste for ham i prosessen har vært å beholde det som var bygd opp i Ålesund og at de ansatte ble tatt vare på.


«Andy» Farstad om fusjonen: – Det viktigste er at folkene blir tatt vare på

Styrelederen i Farstad Shipping stoler på at de nye partnerne holder ord - fikk ja til sammenslåing som gjør Ålesund-rederiet til historie.

 

Farstad-topper får bonuser på 11 millioner

To Farstad-direktører deler på 11 millioner kroner for å ha loset rederiet inn i smult farvann.