Fjord1 fossar fram med gode resultat

Transportselskapet Fjord1 held fram med å levere gode økonomiske resultat.
Næringsliv

Øker ferje-potten med 100 millioner

Fylket får 44 millioner kroner ekstra til drift av ferjer

Regjeringen legger 100 millioner ekstra på bordet til ferjedrift. 44 millioner går til ferjene i Møre og Romsdal.

For første kvartal i år rapporterer Fjord1 om eit resultat før skatt på 97 millionar kroner av inntekter på 638 millionar. Begge delar er betre enn i fjor, og både kontantstraum og eigenkapital er solid.

Administrerande direktør Dagfinn Neteland seier seg nøgd med at dei ser nye forbetringar av arbeidet dei har lagt ned dei siste åra, og viser mellom anna til at Fjord1 har kapra fire nye ferjekontraktar i Hordaland.

Fjord1 er per i dag eigd av herøyselskapet Havilafjord (67 %) og Sogn og Fjordane fylkeskommune (33 %).

Fredag er det planlagt eit møte i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. Tema for møtet er sal av resten av Fjord1-aksjane til Havilafjord-eigar Per Sævik. Havilafjord har planar om å ta Fjord1 på børs i løpet av kort tid.


Kan få milliardgevinst:

Sævik tar over hele Fjord1 fredag

Fredag samles fylkesutvalget i Sogn og Fjordane til telefonmøte. Temaet er Per Sævik og Havilafjords opsjon på de resterende 33 prosent av Fjord1.

 

Leder, 6.mai:

«Bør fylkespolitikere i Sogn og Fjordane føle seg snytt for en milliard kroner? Svaret er nei.»

Per Sævik tar Fjord1 på børs og dobler verdiene på selskapet bare i løpet av noen måneder. Bør fylkespolitikere i Sogn og Fjordane føle seg snytt for en milliard kroner? Svaret er nei.