GIEK imponert og forbausa over verfta

Styremedlem Arve Bakke gjekk ut og ønskja seg høgare lønnsemd, men GIEK-leiinga er samstundes imponert av korleis verfta har omstilt seg.

Imponert GIEK-direktør Wenche Nistad (t.v.) og styreleiar Karin Bing Orgland (t.h.) saman med konsernsjef Gunvor Ulstein og styreleiar Tore Ulstein i Ulstein Group.   Foto: Ulstein Group

Næringsliv

Fekk snakka ut med reiarane på Søre etter ein vinter med tøff kritikk:

GIEK slapp heilskinna frå reiarmøte

På førehand blei det varsla at det var ein del frustrasjon som skulle ut, men møtet mellom reiarar frå Søre Sunnmøre og GIEK, gjekk utan stort rabalder.

Då styret i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) saman med leiinga, kom til Sunnmøre for å halde styremøte måndag – var det i første rekke skipsverfta Ulstein og Kleven som stod på timeplanen.

– Eg meiner det er fantastisk kva dei allereie har fått til på cruise og andre segment, og eg er forbausa over at det har gått så fort, fortel administrerande direktør Wenche Nistad.