Siem sår tvil om Farstad-fusjonen

Investoren er overrasket over at partnerne i kjemperederi vil ta aksjer «i et selskap med så stor usikkerhet».

I vasken Kristian Siem (t.h.) i lokalene til Farstad Shipping i forbindelse med avtalen som aldri ble gjennomført. Ålesund-rederiet fant heller sammen med Solstad. 

Næringsliv

Investoren Kristian Siem mener det fortsatt er mer å gjøre i restruktureringen av rederier i supplybransjen - samtidig kommer forretningsmannen med et stikk til Farstads nye partnere.

I en kommentar til nettstedet E24.no på shippingmessa Nor-Shipping på Lillestrøm, sier han at det fortsatt er mange aktører både i Norge og utlandet, som gjør at det ligger til rette for sammenslåinger.

Siem fikk som kjent ikke gjennomslag for kriseløsningen han la på bordet for Farstad-rederiet i Ålesund. Etterpå kom Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på banen og fikk gjennom sin plan om Norges største rederi - Solstad Farstad.

(saka held fram under)


Kvartalsrapport

Farstad: 500 mill. i driftsunderskudd

Av 56 skip lå 14 heilt eller delvis i opplag 1. kvartal.

 

«Andy» Farstad om fusjonen: – Det viktigste er at folkene blir tatt vare på

Styrelederen i Farstad Shipping stoler på at de nye partnerne holder ord - fikk ja til sammenslåing som gjør Ålesund-rederiet til historie.


Nå sår Siem tvil om gjeldsbelastningen i det sammenslåtte selskapet.

– Jeg er litt forbauset over at man ikke gikk grundigere til verks når man laget en ny konstellasjon. Jeg er forbauset over at de forskjellige stakeholders var villig til å ta aksjer i et selskap med så stor usikkerhet. Jeg håper at den konsolideringen holder, sier han til nettstedet.

Siem legger til at han mener sammenslåingen er positiv for den kriserammede bransjen, og at den i stor grad følger samme spor som Siem og Farstad la opp til i sitt tidligere forslag. Investoren har sammen med et amerikansk fond om lag to milliarder til rådighet, som de vil bruke til konsolidering.


Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad

Konkurransetilsynet godkjenner sammenslåingen av Farstad Shipping, Solstad og Deep Sea Supply. Rederiet blir blant de største i verden. 

 

Fekk snakka ut med reiarane på Søre etter ein vinter med tøff kritikk:

GIEK slapp heilskinna frå reiarmøte

På førehand blei det varsla at det var ein del frustrasjon som skulle ut, men møtet mellom reiarar frå Søre Sunnmøre og GIEK, gjekk utan stort rabalder.