Forverra underskot for Kleven

Årsrekneskapen for 2016 bærer preg av omstilling og tap.

  Foto: Kleven

Næringsliv

Kleven-konsernet hadde i 2016 ei omsetning på 4,8 milliardar kroner, og leverte eit årsresultat etter skatt på -239 millionar kroner, melder selskapet i ei pressemelding 7. juli.

Også i 2015 gjekk konsernet med underskot. Då trudde selskapet likevel på overskot for 2016. Ein spådom som altså ikkje slo til.

Nyleg kom nyheita om at verftet låner 24 millionar kroner frå sine eigne tilsette for å styrke eigenkapitalen.

Kleven med full ordrebok uten å tjene penger

Må låne penger av ansatte


– Verfta sit med ein stor risiko

Årsaka til underskotet ligg i tap og store tapsavsetningar knytt til enkeltprosjekt, skriv konsernet. Særleg eit enkeltprosjekt der kunden ikkje kunne ta levering, samt tap på investeringar i tidlegare bygde skip der verdien på skipa i 2016 blei kraftig nedskrive av offshorereiarlaga.

Mærsk Mariner overlevert frå Kleven

Bygg nummer 383 frå Kleven Verft er døypt og overlevert.


– Heile vår industri er inne i ein svært krevande periode. Omstilling er ein tøff prosess, og inneber også at ein tek kontrakter som er marginale. Verfta sit med ein stor risiko i slike perioder, seier konsernsjef Ståle Rasmussen i pressemeldinga.

Konsernsjefen seier at omstilling kostar og tek tid, og at konsernet ikkje er ferdige med denne prosessen. Samstundes har dei ein langsiktig strategi som dei trur på, seier konsernsjefen i pressemeldinga.

Cruiseskip

I 2016 lukkast Kleven i å få ei rekke kontraktar innan andr segment enn offshorenæringa.

Krisen ved verftene:

Professor spår at lokale verft får nye eiere

Økonomiprofessor Ola Grytten spår at familiene bak Ulstein og Kleven verft må selge seg ned for å hente inn ny frisk kapital.


– Konsernet har i 2016 vunne nye kontraktar innan cruise- og ekspedisjonsskipsmarknaden, hybridferjer, fiskefartøy og avanserte fartøy til oppdrettsnæringa, og har med det ei god ordrebok i dagens utfordrande marknad, skriv Kleven.

Ved årsskiftet hadde konsernet 20 fartøy i ordreboka til ei samla verdi av vel 11 milliardar kroner.