Gullår for oppdrett i fjor

2016 var et gullår, men økende kostnader truer med å dra lønnsomheten ned i oppdrettsnæringa.

Veksten i oppdrettsnæringa de siste tiårene er en viktig årsak til veksten i sjømateksporten. ILLUSTRASJON.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Fjoråret ble et økonomisk gullår for norske produsenter av laks og regnbue­ørret. Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 19,4 prosent i 2015 til rekordhøge 36,3 prosent i 2016, skriver Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.

- Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til  fiskeridir.no.

Årsaken til økt driftsmargin er høg salgspris. Gjennomsnittlig salgspris per kilo var i fjor rekordhøg, tett opp under 51 kroner. Dett er en økning på hele 47 prosent sammenlignet med 2015.

Økende kostnader

De uvanlig gode tidene er ikke venta å vare. Økende kostnader truer med å dra lønnsomheten ned. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo økte i fjor til like over 31 kroner. Det er fortsatt 20 kroner under salgsprisen, men næringen er dermed i økende grad prisgitt høge laksepriser for å oppnå samme gode fortjeneste.

De økte kostnadene er blant annet knyttet til fiskehelse og miljø.

Mye laks per årsverk

Et årsverk produserte i fjor like over 300.000 kilo laks. På det høgeste, i 2009, produserte et årsverk hele 450.000 kilo laks.

Tallene er basert på 63 prosent av alle kommersielle tillatelser i drift med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2016, opplyser Fiskeridirektoratet.