Leverer 12 lasere til ørretoppdrett

Hofseth Aqua kjøper 12 lasere fra firmaet Stingray Marine Solutions, som drives av sunnmøringen John Arne Breivik.

Raymond Talberg og Svein Flølo fra Hofseth Aqua. Stereokamera og laser frå firmaet Stingray skal bekjempe lakselusa.  Foto: Pressefoto

Næringsliv

Stingray Marine Solutions melder at de har inngått en avtale om leveranse av 12 lasere til Hofseth Aqua sitt nye ørettanlegg på Skjortneset i Storfjorden.

Dette skal være første gang at Stingray leverer til ørretoppdrett.

– Prosjektet med å videreutvikle programvaren som benyttes for å avluse laks starter for alvor nå, slik at laseren også kan benyttes med like god effekt på ørret som vi nå ser på en rekke anlegg for lakseoppdrett, uttaler selskapet.

Stingray har snart produsert 150 laserenheter, som er installert hos oppdrettere i Norge og utenlands.

Laserne skal drive med kontinuerlig avlusing i merdene.

– Det er viktig for oss å spare fisken for håndtering og ikke minst være i stand til å ta frem en ørret som har riktig slaktevekt og god fiskehelse, sier Svein Flølo i Hofseth Aqua i ei pressemelding.