Næringslivet: Solbergs forenklinger virker ikke

Sju av ti virksomheter opplever ikke at hverdagen er enklere etter fire år med Høyre-Frp-regjeringens forenklingsarbeid, viser en undersøkelse i regi av Virke.

Statsminister Erna Solberg (H) møtte pressen tirsdag, dagen etter at hun fikk fornyet tillit fra velgerne i stortingsvalget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

Næringsliv

– Paradoksalt, mener Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen om svarene i den ferske undersøkelsen som Hovedorganisasjonen la fram tirsdag.

– At flertallet av våre medlemmer ikke opplever noen forbedring, til tross for at Erna Solbergs (H) regjering har vært veldig opptatt av å forenkle for næringslivet, er et paradoks, utdyper Madsen.

Sju av ti bedrifter opplever ikke at det er blitt mindre byråkrati fire år etter at regjeringen startet sitt forenklingsarbeid, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

To av tre: mer byråkrati

Undersøkelsen viser at 68 prosent av medlemsbedriftene opplever at det er like mange regler og rapporteringskrav nå som for fire år siden. Nesten hver tredje virksomhet, 28 prosent, sier det er blitt mer byråkrati. Nav oppleves som en skjema-versting blant de Virke-tilknyttede bedriftene.

To av ti opplever likevel at det er blitt færre reguleringer og krav om innrapportering.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) medgir overfor NTB at det gjenstår mye arbeid.

– Jeg registrerer imidlertid at Virke selv sier at det er en forbedring fra 2016. Da svarte bare 10 prosent at byrden var blitt lettere, mot 20 prosent i år. Det ser dermed ut til å gå riktig vei, sier han.

Effekt spises opp

Regjeringen har beregnet effekten av forenklingstiltakene til drøyt 15 milliarder innsparte kroner. Problemet er at gevinsten spises opp, mener Vibeke Hammer Madsen. Det gjelder spesielt for småbedriftene, som tross alt utgjør 95 prosent av alle norske bedrifter.

– Deres opplevelse er at byråkratiet er en barriere mot økt lønnsomhet og konkurranseevne. For eksempel er arbeidsmiljøloven altfor kronglete og bør forenkles, sier Madsen.

Ønsker mer

Virke-direktøren ønsker seg ytterligere forenklinger de neste fire årene og mener at nye 15 milliarder innsparte kroner må være et mål.

Under Virkes konjunkturseminar tirsdag foreslo Madsen å sette ned to utvalg; et for å lage en enklere arbeidsmiljølov og et for å vurdere sykelønnsordningen. Trykket på digitalisering må økes, Regelrådet må styrkes og ikke minst må nytten av å innføre nye regler være større enn kostnadene, lyder rådene.

– Hvis én regel introduseres, bør to avskaffes. Mye bra er på trappene gjennom videre digitalisering og effektivisering i offentlig etater, men det er fortsatt ikke godt nok. Det må være en tydelig politisk prioritet i neste regjeringsperiode, oppsummerer Virke-direktøren.