Delte meninger om Asia utgjør en trussel eller mulighet for maritim næring:

Skeptisk til å selge til Kina: – Vi må ikke være naive

Veteranen Rolf Fiskerstrand mener norske bedrifter bør være forsiktige med å dele for mye kunnskap med Kina.

Skeptisk Styreleder Rolf Fiskerstrand ved Fiskerstrand verft forteller at han også er skeptisk til å dele teknologi med andre land som Tyrkia, hvor Sula-verftet har opplevd å konkurrere med «norsk teknologi» – men til lavere pris. – Konkurransekraft er en kombinasjon av produktivitet og kunnskap, påpeker han.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Ett av temaene under verftskonferansen i Ålesund tirsdag, var om Asia – og spesielt Kina – sine ambisjoner, utgjorde en trussel eller mulighet for den maritime næringa i Norge.