– Det lille forskningsmiljøet vi har i fylket gjør oss handikappet

Bare én søknad fra Sunnmøre om ny oppdrett

Sunnmøre er knapt med i kampen om å utvikle nye metoder for oppdrett. Bare én av 76 søknader kom herfra.

Lukket anlegg Marad Norway har utviklet et lukket oppdrettsanlegg til havs som har fått navnet Torus Seafarms. På toppdekket har de plassert et kontrollbygg med blant annet kontor og overvåkingsfunksjoner. Illustrasjon: Marad Norway 

Næringsliv

Fiskeridirektoratet behandler nå 76 søknader fra bedrifter langs hele kysten som vil utvikle nye måter å drive oppdrett på.