Kreditorer måtte punge ut for Remøy si siste krill-tokt

Borevisor stiller spørsmål ved om Stig Remøy-selskapet burde reist på sin siste tokt.

Kamp: Stig Remøys krillselskap Emerald Fisheries gikk konkurs.   Foto: June R. Johansen

Næringsliv

Det er E24.no som gjengir utdrag fra borevisors rapport etter at Emerald Fisheries ble slått konkurs i februar i år.

I slutten av mars 2016 dro tråleren Juvel på tokt i Antarktis for å fiske krill. På det tidspunktet hadde samtidig Røkkes Aker Biomarine saksøkt selskapet, med påstander om brudd på patentrettigheter. Søksmålet førte til problemer med å få solgt krillproduktene, og utsiktene for at Juvels nye tokt skulle bli lønnsom var små, skriver E24.

Ifølge revisorrapporten ble regningene ikke fullt ut betalt.

20. september startet Emerald Fisheries gjeldsforhandlinger. Selskapet blei slått konkurs i februar i år, men borevisoren mener de burde slått seg konkurs mye tidligere. Borevisor skriver likevel at styrets beslutnign om å gjennomføre det siste toktet ikke var "åpenbart uforsvarlig", da styret hadde utsikter til at man skulle klare å komme seg ut av situasjonen.

Stig Remøy har sendt over sine kommentarer om rapporten til E24. Her kommer det fram at han er uenig med revisor om når insolvens oppstod.