Fra i dag kan rederne få støtte til å bygge nye skip

Garantipotten på ti milliarder trår i kraft.

Ordningen er ment å sikre mer arbeid til norske verft ved å gi garantier som også gjelder fartøy som skal brukes i Norge. På bildet ankommer et nytt skrog Ulstein verft i høst.  Foto: Ulstein Group

Næringsliv

Onsdag fikk Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) formelt oppdraget med å forvalte den nye garantiordningen som skal sikre mer bygging av skip ved norske verft.

Det innebærer at Giek kan starte behandlingen av søknader fra redere som trenger hjelp til å finansiere fartøy som fiskebåter, brønnbåter, ferjer og hurtigbåter til bruk i Norge.

– GIEK har lang erfaring med finansiering av ulike skip som eksporteres fra verft i Norge eller brukes internasjonalt, men GIEK kan nå også finansiere skip og fartøy som skal brukes innenriks i Norge, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK, i en pressemelding.

I alt ti milliarder kroner er stilt til rådighet og tiltaket ble tatt godt i mot av den maritime næringen da det ble lansert i høst. Samtidig har både brønnbåtrederiet Sølvtrans og Fiskebåt Vest stilt spørsmål ved hvor nyttig den vil være.

Eksportkreditt Norge forventes å kunne tilby lån under den nye ordningen i løpet av første halvår i år.

Direktøren i Eksportkreditt Norge: – Bra for aktiviteten til verftene (for abonnenter)