Holstad Varetransport tente ikkje på satsing i Nord-Norge:

Familiebedrift held fram etter konkurs

Holstad Varetransport satsa stort – og tapte. Men drifta i det originale selskapet held fram.

Framleis drift: Enkeltmannsføretaket Holstad Varetransport vil framleis ha 11 bilar i drift. – Ein ting har vi iallfall lært: Det var ikkje så lurt å nytte same firmanamnet på AS-et. Det har ført til ein del spørsmål no etter konkursen, fortel dagleg leiar Geir Martin Holstad.   Foto: Privat

Næringsliv

For eit par år sidan satsa familiebedrifta Holstad Varetransport i Stordal fleire millionar og kjøpte inn seks nye bilar. No er det klart at satsinga ikkje lønte seg – og aksjeselskapet er konkurs.